Отделение по неврологична рехабилитация
Централна клинична болница на МВР във Варшава